Welkom

Uitnodiging

Beste cardioloog, oncoloog, hematoloog, geïnteresseerde clinicus of wetenschapper,

De afgelopen decennia zijn erg grote successen geboekt in de behandeling van oncologische en hematologische maligniteiten. De behandeling met chemotherapie, immunotherapie en hormoontherapie, al dan niet gecombineerd met radiotherapie en chirurgie, heeft de overleving dramatisch doen verbeteren. Deze successen zijn behaald binnen de kinderoncologie alsook bij volwassenen. De keerzijde hiervan is dat vele van deze behandelingen cardiovasculaire toxiciteit met zich meedragen. Deze schade kan zich uiten in acute cardiovasculaire problemen (zoals hartfalen), maar zich ook openbaren >10 jaar na het afronden van de oncologische/hematologische behandeling.

Nieuwe inzichten en richtlijnen benadrukken niet alleen het actief screenen op cardiovasculaire complicaties van deze specifieke patiëntenpopulatie gedurende de oncologische behandeling, maar pleiten ook voor een levenslange controle bij de cardioloog. Dit symposium beoogt om de geïnteresseerde clinicus en/of onderzoeker bij te praten over de laatste inzichten in verschillende cardiovasculaire complicaties waarbij een speciaal focus ligt op het opzetten (en uitvoeren) van een cardio-oncologie polikliniek voor deze patiëntenpopulatie. Tevens zal er aandacht besteed worden aan nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot cardiale beeldvorming, oncologische innovaties en hebben wij een internationaal gerenommeerd spreker die een lezing zal geven over de complexe cardiale zorg bij patiënten rondom een beenmergtransplantatie.

Een goede uitvoering van cardio-oncologische zorg berust op een nauwe samenwerking tussen cardiologen, oncologen, hematologen, radiologen, radiotherapeuten en oncologische chirurgen. Deze multi-disciplinaire aanpak laten wij weerspiegelen in de inhoud van congres. Wij hopen van al deze disciplines geïnteresseerden te mogen ontvangen en met elkaar in contact te brengen.

Met vriendelijke groet,

Arco Teske – Cardioloog
Voorzitter Congrescommissie

 

Congrescommissie
Arco Teske – Cardioloog, Janine Kamphuis – Arts-onderzoeker & Maarten Jan Cramer – Cardioloog

Countdown

Sponsors